پرفروش ترین گیاه دارویی ایران در سال 1394

پرفروش ترین گیاه دارویی ایران در سال 1394

533 339 شرکت

پرفروش ترین گیاه دارویی ایران در سال 1394

روشهای تکثیر گیاهچه استویا

الف ) تکثیر جنسی ( از طریق بذر ) :

بذر گیاچه استویا به دلیل عدم تلقیح صحیح و کامل دچار مشکل بوده و قدرت جوانه زنی بذر استویا حدود 25% می باشد . با توجه به قیمت فروش این بذر در ایران که بالغ بر 1000 تومان برای هر بذر است . قیمت هر گیاهچه 4000 تومان می باشد .  این روش فقط برای دانشجویان و تحقیقات مناسب می باشد .

( این مجتمع توانسته بذر استویا با 35% قدرت جوانه زنی تولید نماید و به قیمت 400 تومان ارائه می نماید )

ب ) تکثیر از طریق کشت بافت :

در این روش تکثیر قسمتی از اندام گیاهچه مادری جدا شده و در آزمایشگاه در بستر های رشد و توسط هرمون های رشد  انجام می پذیرد .

محاسن تکثیر از طریق کشت بافت :

1-     تکثیر گیاهچه با دارابودن تمامی خصوصیات والد به تعداد زیاد و در هر زمان  می باشد .

معایب تکثیر از طریق کشت بافت :

1-     تکثیر توسط هرمون های رشد وارداتی می باشد و تحریم ها و افزایش نرخ ارز . اثر مستقیم در افزایش قیمت دارد .

2-     به علت وابسته بودن تولید به آزمایشگاه و حساسیت بسیار شدید به نور ، گرما و شرایط آزمایشگاهی ، در صورت ایجاد  اشکال در شرایط آزمایشگاهی ، برق و تاسیسات . گیاهچه ها از بین رفته و تکثیر به تاخیر می افتد .

3-     به علت ضعیف بودن گیاهچه باید پس از تکثیر و طی شدن مراحل اولیه باید با  شرایط آب و هوایی مزرعه تطبیق یابد ( آداپته شدن ) . گیاهچه آداپته شده دارای ساقه های نازک و شکننده می باشد .

پ ) تکثیر از طریق قلمه :

در این روش تکثیر از طریق قلمه استویا  می باشد . این روش بهترین و به صرفه ترین  روش می باشد .

محاسن تکثیر از طریق قلمه  :

1-     بعلت عدم استفاده از هرمون ها و لولزم آزمایشگاهی . تکثیر از این طریق هیچگونه رابطه ای به قیمت ارز و تحریمات اقتصادی ندارد .

2-     بعلت عدم نیاز به کارگر های ماهر هزینه تکثیر کاهش می یابد .

3-     بعلت اینکه گیاهچه از اول در شرایط کشت تکثیر میگردد ، نیازی به آداپته کردن وجود ندارد .

4-     به علت اینکه بر خلاف تکثیر کشت بافتی که جوانه ها  علفی هستند ، در تکثیر قلمه ای جوانه ها بصورت چوبی هستند و ریشه بسیار زیادی تولید می کنند در زمان کاشت در مزرعه تلفات بسیار ناچیز میگردد .

معایب تکثیر از طریق قلمه :

از هر گیاهچه مادری فقط 10 قلمه میتوان گرفت . که البته با توجه به وجود 10000 گیاهچه در مزرعه ، میتوانیم در سال اول 100 هزار قلمه به بازار ارائه نماییم و در سال های بعد ظرفیت تولید قلمه استویا در سال 600 هزار قلمه  برآورد شده است .