پرفروش ترین گیاه دارویی ایران در سال 1394

فهرست مطالب

پرفروش ترین گیاه دارویی ایران در سال 1394

روشهای تکثیر گیاهچه استویا

الف ) تکثیر جنسی ( از طریق بذر ) :

بذر گیاچه استویا به دلیل عدم تلقیح صحیح و کامل دچار مشکل بوده و قدرت جوانه زنی بذر استویا حدود 25% می باشد . با توجه به قیمت فروش این بذر در ایران که بالغ بر 1000 تومان برای هر بذر است . قیمت هر گیاهچه 4000 تومان می باشد .  این روش فقط برای دانشجویان و تحقیقات مناسب می باشد .

( این مجتمع توانسته بذر استویا با 35% قدرت جوانه زنی تولید نماید و به قیمت 400 تومان ارائه می نماید )

ب ) تکثیر از طریق کشت بافت :

در این روش تکثیر قسمتی از اندام گیاهچه مادری جدا شده و در آزمایشگاه در بستر های رشد و توسط هرمون های رشد  انجام می پذیرد .

محاسن تکثیر از طریق کشت بافت :

1-     تکثیر گیاهچه با دارابودن تمامی خصوصیات والد به تعداد زیاد و در هر زمان  می باشد .

معایب تکثیر از طریق کشت بافت :

1-     تکثیر توسط هرمون های رشد وارداتی می باشد و تحریم ها و افزایش نرخ ارز . اثر مستقیم در افزایش قیمت دارد .

2-     به علت وابسته بودن تولید به آزمایشگاه و حساسیت بسیار شدید به نور ، گرما و شرایط آزمایشگاهی ، در صورت ایجاد  اشکال در شرایط آزمایشگاهی ، برق و تاسیسات . گیاهچه ها از بین رفته و تکثیر به تاخیر می افتد .

3-     به علت ضعیف بودن گیاهچه باید پس از تکثیر و طی شدن مراحل اولیه باید با  شرایط آب و هوایی مزرعه تطبیق یابد ( آداپته شدن ) . گیاهچه آداپته شده دارای ساقه های نازک و شکننده می باشد .

پ ) تکثیر از طریق قلمه :

در این روش تکثیر از طریق قلمه استویا  می باشد . این روش بهترین و به صرفه ترین  روش می باشد .

محاسن تکثیر از طریق قلمه  :

1-     بعلت عدم استفاده از هرمون ها و لولزم آزمایشگاهی . تکثیر از این طریق هیچگونه رابطه ای به قیمت ارز و تحریمات اقتصادی ندارد .

2-     بعلت عدم نیاز به کارگر های ماهر هزینه تکثیر کاهش می یابد .

3-     بعلت اینکه گیاهچه از اول در شرایط کشت تکثیر میگردد ، نیازی به آداپته کردن وجود ندارد .

4-     به علت اینکه بر خلاف تکثیر کشت بافتی که جوانه ها  علفی هستند ، در تکثیر قلمه ای جوانه ها بصورت چوبی هستند و ریشه بسیار زیادی تولید می کنند در زمان کاشت در مزرعه تلفات بسیار ناچیز میگردد .

معایب تکثیر از طریق قلمه :

از هر گیاهچه مادری فقط 10 قلمه میتوان گرفت . که البته با توجه به وجود 10000 گیاهچه در مزرعه ، میتوانیم در سال اول 100 هزار قلمه به بازار ارائه نماییم و در سال های بعد ظرفیت تولید قلمه استویا در سال 600 هزار قلمه  برآورد شده است .

 

یک پاسخ بنویسید

فهرست مطالب